ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I KLAS

Jesteś tu: » Strona główna » Aktualności » ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I KLAS

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA I KLAS

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku informuje, że od 1 marca do 31 marca 2013 r. przyjmuje zapisy na rok szkolny 2013/2014:

- dzieci 3-4 letnich do przedszkola;

- dzieci 5-letnich i 6-letnich do oddziałów przedszkolnych - klas „0”.

Karty zgłoszeń można pobrać w sekretariacie szkoły – I piętro, pokój nr 14 lub ze strony internetowej www.zpogolymin.szkolnastrona.pl w zakładce „dla rodziców”

(pliki do pobrania).

.

 

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 14 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r.  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256 poz. 2572) dzieci 5-letnie i 6-letnie podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.

 

Rodzice dziecka 5-letniego i 6-letniego są zobowiązani do dopełnienia czynności  związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego oraz zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia a także informowania dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko jest zameldowane,  o realizacji tego obowiązku w innej szkole.

Opracowanie: szkolnastrona.pl

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2014"

Megamatma
?>